Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Các phòng ban thuộc sở

 

Các phòng ban thuộc Sở

 Văn phòng Sở.       

Chức năng: Tham mưu tổng hợp, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, công chức, viên chức và người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính; công tác tài chính, hành chính, quản trị; cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất; quản lý tài sản cơ quan;

Chánh Văn phòng: Phan Đức Huỳnh 
ĐTCQ: 026.3952275      DĐ:                       Email: duchuynh045@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng: Nông Thị Huyền

ĐTCQ: 026.3753989      DĐ:


Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Quản lý giao thông:     

Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác kế hoạch, thống kê; quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông và kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

Phó Trưởng phòng: Trần Đức Thạnh
ĐTCQ:                            DĐ:                               Email: 

Phó Trưởng phòng: Nông Thành Đô

ĐTCQ: 026.3952358      DĐ:                         Email:  


Phòng quản lý vận tải phương tiện & người lái

Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Trưởng phòng: Nông Thị Huệ
ĐTCQ: 026.3853613      DĐ:                           Email: thanhhue8379@gmail.com


Thanh tra Sở

Tên tổ chức: Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng

Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác pháp chế; công tác an toàn giao thông tỉnh.

Địa chỉ: Số 83, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026.3853611 Fax: 0263 952 274   

1. Lãnh đạo Thanh tra:

 Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Lư

ĐTCQ: 026.3853611      DĐ:                       Email: 

Phó Chánh Thanh tra: Nông Thị Hằng 

ĐTCQ: 026.3853611      DĐ:                       Email: 

2. Các đội Thanh tra giao thông:

- Đội Thanh tra Hành chính

Đội trưởng: Đoàn Văn Trọng

- Đội Thanh tra số 1:

Đội trưởng: Lục Quang Giang;

Phó Đội trưởng: Vũ Đức Anh.

- Đội Thanh tra số 2:

Đội trưởng: Triệu Đại Long;

Phó Đội trưởng: Hoàng Văn Nghiệp.