Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Quá trình hình thành và phát triển của Sở Giao thông vận tỉnh Cao Bằng

Ngành Giao thông vận tải (GTVT) Cao Bằng được thành lập sau cách mạng tháng Tám năm 1945, trải qua 65 năm phát triển và trưởng thành, CBCNVC-LĐ ngành GTVT đã có những đóng góp cống hiến quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời chống chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước CBCNVC-LĐ ngành GTVT tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn đóng góp những thành tựu đáng kể trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, nổi bật là hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, từng bước hiện đại hóa, phục vụ đắc lực, hiệu quả trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống và thành tích của ngành đã trải qua hơn 65 năm qua, CBCNVC-LĐ ngành GTVT tiếp tục phấn đấu không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.