Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Đơn vị trực thuộc


Ban Quản lý  bảo trì đường bộ

Tên tổ chức: Ban Quản lý dự án sửa chữa đường bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 83, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026.3959929 Fax:  Email: pmu.orcb@gmail.com

Chức năng: quản lý công tác bảo trì đường bộ trên các tuyến đường Sở được giao quản lý từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, địa phương, vốn sự nghiệp giao thông địa phương và các nguồn vốn khác do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Giám đốc: Nguyễn Bằng Giang

ĐTCQ: 026.3956929            DĐ:                             Email:

Phó Giám đốc : Hoàng Ngọc Minh 

ĐTCQ:                               DĐ:                              Email: 

Phó Giám đốc : Nguyễn Xuân Ngân 

ĐTCQ:                               DĐ:                              Email: 


Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 1101S

Tên tổ chức: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 1101S Cao Bằng

Địa chỉ: Km4, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026.3758742 Fax: 026.3757724

Chức năng: Thực hiện kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Email: dangkiem1101S@yahoo.com.vn

Giám đốc: Đinh Ngọc Hiến

ĐTCQ: 026.3757125     DĐ:                                    Email: 

Phó Giám đốc: Nông Đức Nhật

ĐTCQ:                           DĐ:                                    Emai