Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
UBND tỉnh Cao Bằng ban hành kế hoạch Nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 65

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phê duyệt Đề án “xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”; Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2023. UBND tỉnh Cao Bằng ban hành kế hoạch Nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Cao Bằng năm 2023

Tải về