Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 3 635
  • Tổng lượt truy cập: 423074
  • Tất cả: 678
Đăng nhập
Sở Giao thông vận tải Cao Bằng tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, hình thức BCCI
Lượt xem: 122

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, hình thức BCCI

 

Để triển khai có hiệu quả các kế hoạch của Sở Giao thông vận tải về cải cách hành chính (CCHC) và tuyên truyền CCHC năm 2022; nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI, góp phần công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa trong thời gian tới, Ngày 14/9/2022 Sở Giao thông vận tải trân đã ban hành văn bản số 2301/SGTVT-VP gửi tới các cơ qua, ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh với nội dung tuyên truyền, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, hình thức BCCI

1. Các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, đề nghị thực hiện bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Cao Bằng.

Bắt đầu từ ngày 15/9/2022 Sở Giao thông vận tải thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến đối với  04 TTHC có tên sau đây:

- Cấp giấy phép xe tập lái;

- Cấp lại giấy phép xe tập lái;

- Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

- Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

2. Về trả kết quả thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (đối với những thủ tục phát sinh, lệ phí, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trực tuyến của tỉnh hoặc sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện).

3. Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh về viêc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực ngành Giao thông vận tải bằng việc đăng tải nội dung, tin, bài về dịch vụ công trực tuyến và thực hiện nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện:

- Tuyên truyền các dịch vụ công mức độ 3, 4 nhát là các dịch vụ công có phát sinh nhiều hồ sơ như: Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

- Chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn đầy đủ, chu đáo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua các Dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ BCCI đối với các thủ tục thẩm quyền của Sở.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ số điện thoại của Sở GTVT tại trung tâm phục vụ hành chính công 02063 888 018 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ.

Nguồn: Văn phòng Sở
Tin khác
1 2 3