Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 3 669
  • Tổng lượt truy cập: 423108
  • Tất cả: 712
Đăng nhập
Cải cách hành chính đáp ứng nhu cầu của người dân và Doanh nghiệp
Lượt xem: 120

Sở Giao thông vận tải – Cải cách hành chính đáp ứng nhu cầu

của người dân và Doanh nghiệp

Xác định CCHC là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của ngành và của tỉnh, Sở GTVT đã đẩy mạnh thực hiện CCHC trên tất cả các nội dung, lĩnh vực của công tác CCHC; trong đó chú trọng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về CCHC, duy trì công tác phân công cán bộ phụ trách công việc rà soát thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm thời gian giải quyết TTHC…

Từ tháng 9 năm 2019, Sở đã thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng. Việc đưa toàn bộ quy trình TTHC của Sở ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng đã làm thay đổi hữu hiệu, tạo sự chuyển biến cơ bản, tăng hiệu quả làm việc, tăng tính minh bạch trong hoạt động giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị; giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp; nhận được sự đồng tình cao từ phía người dân.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Sở GTVT đã tập trung rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện nhằm nâng cao chất lượng TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, ngành GTVT đặc biệt quan tâm đến tiến độ giải quyết, đơn giản hóa, hiện đại hóa việc giải quyết các TTHC. Sở đã  tăng cường tuyên truyền cho tổ chức và cá nhân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 do ngành cung cấp; rà soát các TTHC do ngành cung cấp đảm bảo đến hết năm 2021, sẽ có trên 70% các dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4; nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức 3, mức 4 của ngành. Một số dịch vụ công mức độ 4 do ngành cung cấp trên phần mềm chuyển giao của Bộ GTVT trong những năm qua liên quan đến lĩnh vực liên vận giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới đã tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Hồ sơ được nộp trực tuyến và thời gian giải quyết được kéo ngắn chỉ còn 2 – 3 ngày (quy định 5 ngày).

Thực hiện công tác cải cách và kiểm soát TTHC Sở GTVT đã đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và người đứng đầu cơ quan đơn vị, trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác CCHC ở phòng và đơn vị mình. Bên cạnh đó Sở đã ban hành các kế hoạch cải cách hành chính, số hóa hồ sơ TTHC, thực hiện chuyển đổi số của ngành năm 2021 và trong giai đoạn 2021 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Sở đã quan tâm, chỉ đạo rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện nhằm nâng cao chất lượng TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp (ghi hình khu vực hành chính công  và văn phòng sở).

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, 6 tháng đầu năm 2022, Sở GTVT đã tiếp nhận và giải quyết trên 5800 hồ sơ TTHC với tỷ lệ hồ sơ được giải quyết và trả đúng hạn 99.8%.

Đặc biệt, đối với các TTHC cấp phép hoạt động cho phương tiện xe máy, máy công trình, chuyên dùng trong điều kiện người dân, doanh nghiệp không thể đưa phương tiện trực tiếp đến cơ quan hành chính để thực hiện thủ tục cấp phép, Sở GTVT sẽ cử cán bộ đến tận nơi để kiểm tra làm thủ tục cấp phép đối với phương tiện. (Ghi hình phòng chuyên môn về vận tải và thẩm định)

Ngoài ra, đơn vị cũng đã triển khai áp dụng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo mô hình tập trung thực hiện các TTHC do Bộ GTVT xây dựng đối với TTHC thuộc lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái; ứng dụng dịch vụ điện tử với 49 dịch vụ công cấp độ 3 và 21 dịch vụ công cấp độ 4 được đồng bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Sở GTVT đã quan tâm triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến xây dựng chính quyền điện tử của ngành, 100% hố sơ công việc đã được cán bộ CCVC thực hiện trên môi trường điện tử, ký số, mức độ số hóa cao; từng bước tạo nền tảng cho “chuyển đổi số” giúp thay đổi nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng số, từng bước khởi tạo và phát triển dữ liệu số chuyên ngành GTVT.

Sở GTVT luôn xác định và quyết tâm sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác CCHC, qua đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đi lại của nhân dân, kết nối phát triển vùng, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên quê hương Cao Bằng.

Nguồn Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3