Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phục vụ vận tải khách dịp Tết và Lễ hội xuân 2015
Số ký hiệu văn bản 16/QĐ-SGTVT
Ngày ban hành 22/01/2015
Ngày hiệu lực 22/01/2015
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phục vụ vận tải khách dịp Tết và Lễ hội xuân 2015
Hình thức văn bản Lĩnh vực vận tải
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giám đốc
Tài liệu đính kèm
16-QÐ-SGTVT.pdf