QĐ v/v giao nhiệm vụ giám định tư pháp kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ
Số ký hiệu văn bản 69/QĐ-SGTVT
Ngày ban hành 13/09/2017
Ngày hiệu lực 13/09/2017
Trích yếu nội dung QĐ v/v giao nhiệm vụ giám định tư pháp kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ
Hình thức văn bản Lĩnh vực giao thông
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Hoàng Văn Thạch
Tài liệu đính kèm
69-QÐ-SGTVT.pdf