Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng năm 2017
Số ký hiệu văn bản 1284/CTr-SGTVT
Ngày ban hành 02/08/2017
Ngày hiệu lực 02/08/2017
Trích yếu nội dung Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng năm 2017
Hình thức văn bản Lĩnh vực giao thông
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Hoàng Văn Thạch
Tài liệu đính kèm
122-SGTVT-QLVTPT,NL.pdf