Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 507/CTr-SGTVT
Ngày ban hành 19/07/2017
Ngày hiệu lực 19/07/2017
Trích yếu nội dung Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Lĩnh vực giao thông
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Hoàng Văn Thạch
Tài liệu đính kèm
507- CTr-SGTVT.pdf