Thông tư hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh
Số ký hiệu văn bản 11/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/05/2014
Ngày hiệu lực 19/05/2014
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh
Hình thức văn bản Lĩnh vực giao thông
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Bộ trưởng bộ GTVT Đinh La Thăng
Tài liệu đính kèm
11-2014-TT-BGTVT.pdf