Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập
Lượt xem: 19

Ngành GTVT Cao Bằng hiện đại hóa quy trình xử lý TTHC Cùng với cả nước, Sở GTVT Cao Bằng đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm hiện đại hóa quy trình xử lý công việc bằng công nghệ thông tin (CNTT) đặc biệt là giải quyết TTHC. Hoạt động này cũng giúp giảm bớt các thủ tục, chi phí và mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Ngành GTVT Cao Bằng hiện đại hóa quy trình xử lý TTHC Cùng với cả nước, Sở GTVT Cao Bằng đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm hiện đại hóa quy trình xử lý công việc bằng công nghệ thông tin (CNTT) đặc biệt là giải quyết TTHC. Hoạt động này cũng giúp giảm bớt các thủ tục, chi phí và mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Ngành GTVT Cao Bằng hiện đại hóa quy trình xử lý TTHC

Cùng với cả nước, Sở GTVT Cao Bằng đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm hiện đại hóa quy trình xử lý công việc bằng công nghệ thông tin (CNTT) đặc biệt là giải quyết TTHC. Hoạt động này cũng giúp giảm bớt các thủ tục, chi phí và mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

 

Cán bộ Sở GTVT tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Cao Bằng

Phát huy môi trường làm việc trực tuyến

Triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số của Bộ GTVT, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GTVT Cao Bằng xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động này nhằm tạo sự minh bạch, hiệu quả thông qua việc đơn giản hóa, loại bỏ dần các TTHC rườm rà, không cần thiết. Để tạo thuận lợi trong giải quyết TTHC, đơn vị đã phối hợp Bưu điện tỉnh thu phí, lệ phí thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Sở GTVT cũng áp dụng thu phí, lệ phí bằng hóa đơn điện tử đối với dịch vụ cấp giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở GTVT Cao Bằng hiện có 102/105 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Sở GTVT tiếp nhận gần 5156 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn là 99,7%. Trong đó, có hơn 120 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến.

Cùng với đó, Sở GTVT Cao Bằng cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động của cơ quan; đảm bảo 100% công văn, báo cáo được chuẩn hóa và quản lý bằng hệ thống ứng dụng CNTT. Sở GTVT áp dụng văn phòng không giấy; 100% văn bản, báo cáo từ cấp phòng đều được xử lý trực tuyến và ứng dụng chữ ký số… Đơn vị cũng duy trì tốt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ, Dịch vụ công đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế…

Anh Ngô Trung Kiên tại Trung tâm đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cho biết: Việc triển khai giải quyết các dịch vụ công trực tuyến mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân. Không chỉ đỡ tốn thời gian đi lại, chờ đợi, mà các thủ tục, giấy tờ cũng trở nên minh bạch, chính xác hơn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Theo Sở GTVT Cao Bằng, Trong quý IV năm nay, Sở GTVT tiếp tục triển khai thanh toán phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng trong thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thanh toán. Từ ngày 1/11/2022, Sở GTVT tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo nguyên tắc 04 tại chỗ đối với 22 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tại Trung tâm hành chính công tỉnh đối với các lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa. Nhằm nâng cao tỷ lệ trao đổi dịch vụ công trực tuyến của ngành, Sở GTVT cũng tổ chức thí điểm chỉ tiếp nhận theo hình thức trực tuyến đối với 04 TTHC (Cấp giấy phép xe tập lái; Cấp lại giấy phép xe tập lái; Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.) Hoạt động này nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp, đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong ngành GTVT. Lãnh đạo Sở GTVT cho biết: Hiện đại hóa quy trình công việc bằng CNTT đã góp phần giảm bớt các thủ tục và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu cơ bản cần đạt trong giai đoạn đến năm 2025 của Sở GTVT là hình thành được cơ sở hạ tầng dữ liệu của ngành, trong đó có cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung được kết nối, tích hợp dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ chuyên dùng. Phấn đấu đến năm 2025, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC của sở đạt trên 90%; 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó.

 

Nguồn: Văn phòng Sở