DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ; TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Quyết định; ngày, tháng, năm công bố

Tệp đính kèm

I

 Lĩnh vực đường thủy nội địa (12 TTHC)

Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 28/06/2017

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

 

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

 

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

 

 

4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật    
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện    
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện    
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác    
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện    
9 Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa    
10 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa    
11 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa    
12 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa    
II  Lĩnh vực đường bộ (50 TTHC) Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 28/06/2017
1 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe    
2 Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe    
3 Cấp giấy phép xe tập lái    
4 Cấp lại hoặc bổ sung giấy phép xe tập lái    
5 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô    
6 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo    
7 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác    
8 Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động    
9 Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động    
10 Cấp mới giấy phép lái xe    
11 Cấp lại giấy phép lái xe do quá thời hạn sử dụng    
12 Cấp lại giấy phép lái xe do bị mất trường hợp giấy phép còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng)    
13 Cấp lại giấy phép lái xe do bị mất (trường hợp giấy phép quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên)    
14 Lập lại hồ sơ gốc đối với xe cơ giới đường bộ    
15 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp    
16 Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp    
17 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp    
18 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài    
19 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam    
20 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô    
21 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt    
22 Cấp giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam ( giấy phép liên vận CLV)    
23 Cấp giấy phép liên vận Việt-Lào cho phương tiện thương mại    
24 Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện phi thương mại thương mại    
25 Cấp giấy phép vận tải Việt - Trung cho xe công vụ    
26 Cấp giấy phép vận tải Việt - Trung  cho phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ (loại A, B,C)    
27 Cấp Giấy chứng nhận Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo    
28 Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu    
29 Cấp đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng    
30 Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng    
31 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng    
32 Cấp giấy chứng nhận đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố    
33 Cấp phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng    
34 Cấp giấy chứng nhận đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu khác tỉnh, thành phố    
35 Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng    
36 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ    
37 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác:    
38 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác    
39 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác:    
40 Chấp thuận thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác:    
41 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác:    
42 Chấp thuận, cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác    
43 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào Quốc lộ (Từ đường cấp IV trở xuống) được giao quản lý:    
44 Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào Quốc lộ (Từ đường cấp IV trở xuống) được giao quản lý:    
45 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ đang khai thác    
46 Đề nghị chấp thuận đấu nối tạm có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác:    
47 Thẩm định Dự án, thẩm định Thiết kế cơ sở Công trình Giao thông    
48 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình giao thông    
49 Thẩm định Thiết kế, Dự toán xây dựng Công trình Giao thông (sau đây gọi tắt là công trình)    
50 Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng giao thông    
III  Lĩnh vực đăng kiểm (03 TTHC) Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 28/06/2017
1 Cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với Xe máy chuyên dùng để khai thác sử dụng    
2 Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo    
3 Cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới