QĐ thành lập ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng