v/v đảm bảo phục vụ vận tải chuyển hành khách trong thời gian tổ chức kỳ thi PTTH quốc gia; tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2019