Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật

Đính kèmDung lượng
PDF icon QĐ số 994/QĐ-UBND ngày 25/7/201789.47 MB