Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sủa 09 sở, ban,ngành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon QĐ số 458/QĐ-UBND ngày 24/4/20187.21 MB