QĐ v/v thành lập hội đồng thẩm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 68/QĐ-SGTVT
Ngày ban hành: 13/09/2017
Người ký: Hoàng Văn Thạch
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực giao thông