Góp ý dự thảo ban hành quy định điều kiện, hình thức, nội dung đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa thấp

Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc: 1505840400
Email tiếp nhận: hung.2708@gmail.com
Tệp đính kèm: