Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng năm 2017

Số ký hiệu: 1284/CTr-SGTVT
Ngày ban hành: 01/08/2017
Người ký: Hoàng Văn Thạch
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực giao thông