Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng giai đoạn 2016-2020

Số ký hiệu: 507/CTr-SGTVT
Ngày ban hành: 07/04/2017
Người ký: Hoàng Văn Thạch
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực giao thông