100% xe ô tô chở khách được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Hiện nay, 100% xe ô tô chở khách của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách của tỉnh đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt tiêu chuẩn, thiết bị được kích hoạt, hoạt động thường xuyên.

 

   

  100% xe chở khách trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

  Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, với 209 đầu xe. Thực hiện Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô của Chính phủ, tỉnh đã triển khai việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô chở khách trên địa bàn theo quy định.

  Từ đầu năm 2012, Sở Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ, đồng thời ban hành văn bản yêu cầu Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tại các đơn vị kinh doanh vận tải. Đến nay, 100% xe chở khách trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

  Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành giao thông của các lái xe. Đồng thời mang lại hiệu quả trong công tác quản lý kinh doanh vận tải hành khách. Những xe lắp đặt thiết bị chỉ mang tính đối phó hoặc vi phạm quy định an toàn giao thông Sở Giao thông - Vận tải sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

  Các tin khác