Thành phố: Lòng đường, vỉa hè thành nơi phơi thóc

Hiện nay, nhiều đoạn đường trên địa bàn Thành phố, một số người dân phơi thóc dưới lòng đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

 

   

  Lòng đường 3/10, phường Sông Bằng (Thành phố) bị chiếm dụng làm nơi phơi thóc.

  Một số người dân sinh sống dọc bên đường phản ánh, trong những ngày qua, tình trạng phơi thóc lúa trên đường diễn ra thường xuyên. Nguyên nhân là các hộ không có sân phơi nên tận dụng lòng đường, vỉa hè thành các "sân phơi" tự phát.

  "Sân phơi" tự phát trên cầu Bằng Giang.

  Đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có biện pháp khắc phục, xử lý vi phạm để chấm dứt tình trạng trên.

  Các tin khác